Privacy policy

1.PRIVACY POLICY

1.1 Verwerking van de gegevens                                                                        

Sodinner hecht veel belang aan uw privacy en behandelt de persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens als vertrouwelijke informatie.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Sodinner zal beroep doen op de vertrouwelijke gegevens van de klant voor de efficiëntie van de interne werking.

De door u meegedeelde persoonsgegevens door registratie op onze website kunnen uitsluitend aangewend worden voor de volgende doeleinden hieronder uiteengezet;

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om gepersonaliseerde services te kunnen bieden
 • Sodinner analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Opstellen en verzenden van offertes, facturen, creditnota’s, etc.
 • Leveren van onze goederen en/of diensten.
 • In geval van wanbetaling door te sturen naar een incassobureau of deurwaarderskantoor

Sodinner kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor onze klanten.

1.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwering

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Sodinner.eu, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

1.3 Wettelijke bepalingen                                                                                                                                                                              

De verantwoordelijke voor de verwerking, Sodinner, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11december 1998, evenals de wet van 13 juni 2005 met betrekking tot de elektronische communicatie evenals de wet van 13 juni 2005 met betrekking tot de elektronische communicatie.                                                                                                                      U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Sodinner met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 33, 3580 Beringen, België gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn en dit via ons contactformulier of via mail naar info@Sodinner.be             

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden en billijke of wettelijke redenen. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Sodinner via ons contactformulier of via mail naar info@Sodinner.eu. Men kan zich in geen geval verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens indien deze in direct of indirect verband staan met de uitvoering van onze contractuele verplichtingen.

1.4 Delen met derden

Sodinner verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en/of om ze in geval van wanbetaling door te sturen naar een incassobureau of deurwaarderskantoor. Gegevens worden niet gedeeld buiten de EU.

Sodinner kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor onze klanten.

1.5 Beveiliging   

Sodinner neemt de bescherming van uw gegevens zeer ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op via info@Sodinner.be

Deze verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. We vragen je daarom regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.